Anketa pro poslance Parlamentu k zákonu o referendu

Hnutí za Přímou Demokracii zaslalo v rámci platformy poslancům Parlamentu dotazník, ve kterém se mohou vyjádřit, jak se staví k otázce zavedení referenda na celostátní úrovni a jaké parametry by zákon měl podle nich mít.

Výčet otázek v dotazníku je tento:

  1. Jste pro zavedení celostátního referenda iniciovaného občany?
  2. Jste pro zavedení povinného referenda o všech změnách Ústavy ČR?
  3. Jste pro odvolatelnost zastupitelů pomocí iniciativy občanů v referendu za podmínek, určených zákonem?
  4. Jste pro zavedení povinného referenda o otázkách, týkajících se postoupení části státní suverenity na nadnárodní společenství, např. Evropskou unii?
  5. Souhlasíte s tím, že občané mají právo rozhodovat v referendu o všech otázkách, o kterých rozhodují jejich zastupitelé?
  6. Jaké procento oprávněných občanů podepsaných pod petici považujete za dostatečné pro vyvolání referenda? (1-2% oprávněných voličů, 3-4% nebo 5 a více procent)
  7. Považujete za správný názor, že výsledky referenda mají být platné bez ohledu na počet zúčastněných oprávněných voličů?
  8. Souhlasíte s tím, že návrh, předložený k hlasování, se považuje za schválený, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina zúčastněných oprávněných voličů, jako je tomu ve všech jiných lidových hlasováních (volby)?
  9. Souhlasíte s tím, že jen samotní občané mají rozhodovat o tom, kdy se jejich občanská svrchovanost bude vykonávat přímo referendem, a proto by poslanci ani vláda neměli mít možnost referendum vyvolat?

 

Celý dotazník lze stáhnout ZDE. Nejenom názory poslanců jsou důležité. Pokud se rozhodnete otázky si zodpovědět, vyplněný dotazník zašlete na i

 

Statistiky z došlých zodpovězených otázek a vybrané komentáře poslanců budou zveřejněny na této stránce